o festivalu / about the festival

Med mednarodne kulturne festivalske prireditve v Sloveniji se je spomladi leta 2005 v koledar C.I.O.F.F. uspešno vpisal tudi Mednarodni folklorni festival SloFolk Slovenija.
Pobudniku festivala, Folklornemu društvu Kres iz Novega mesta, so se pridružile še štiri folklorne skupine iz Dolenjske in Posavja: Folklorna skupina KUD Oton Župančič iz Artič, folklorna skupina KD Vidovo iz Šentvida pri Stični, folklorna skupina KUD France Prešeren iz Račne pri Grosupljem in leto pozneje še folklorna skupina KUD FS Javorje iz Šmartnega pri Litiji, ki se je bienalno menjala s skupino iz Račne.
V letu 2013 sta z organizacijo SloFolk festivala zaključili skupini iz Račne in Šmartna pri Litiji, se pa nam je kot soorganizatorica festivala pridružila FS Velike Lašče, katera je s sodelovanjem v letu 2015 tudi zaključila. Tako v letu 2016 mednarodni folklorni festival SloFolk 2016 organizirajo le 3 folklorne skupine.
Festival smo ustanovili z namenom, da bi na Dolenjsko in v Posavje pripeljali folklorne skupine iz tujine, spoznavali njihove plese, pesmi, šege in navade, hkrati pa bi lažje navezali stike z organizatorji festivalov v tujini in predstavljali naše bogato ljudsko izročilo.
Festival SloFolk poteka vsako leto konec aprila in traja šest dni. Vsakič gostimo štiri tuje skupine, ki v času festivala nastopajo na celovečernih prireditvah skupaj z domačimi skupinami, vsak dan v drugem kraju, od koder prihajajo skupine gostiteljice. Taka oblika mednarodnega sodelovanja krepi prijateljstvo med narodi, premaguje verske razlike in pomaga spoznavati druge kulture.
Vsakoletno druženje folklornikov in folklornic različnih starosti stke nešteto novih prijateljstev, celo ljubezni. Gostitelji pa smo zadovoljni, ko gostje zapuščajo festival z lepimi vtisi o naših ljudeh in deželi ter z obljubami, da še pridejo.
Mednarodni folklorni festival SloFolk Slovenija odpre svoja vrata med prvomajskimi prazniki v prenekaterem dolenjskem kraju: v Novem mestu, Grosupljem, Ivančni Gorici, Artičah in povsod drugod, kjer ga radostno sprejmejo.
V že tako prazničnem času prinese v kraj še kanček festivalskega vzdušja ter posebno živahnost, s katero vedno navduši svoje občinstvo. Za to poskrbimo organizatorji, saj pazljivo izberemo tuje skupine, za katere menimo, da se bodo gledalcem predstavile z zanimivimi in izvirnimi odrskimi predstavitvami in jim dale čutiti ter razumeti temperament svojega naroda.


International Folklore Festival SloFolk Slovenia opens door during the Labour holidays in many Slovene cities: Novo mesto, Grosuplje, Ivančna Gorica, Artiče and anywhere else, where it is warmly welcomed.
At such a festive time it brings a tiny piece of festival spirit and a unique vivacity, which fascinates the audience. Such atmosphere is provided by the careful selection of groups. Foreign participants who are selected have an interesting and original scenes and can make the audience feel and understand the temperament of its nation.
The page contains information for both, folklore groups interested in joining the festival and visitors attending numerous events held during the festival.
At such a festive time it brings a tiny piece of festival spirit and a unique vivacity, which fascinates the audience. Such atmosphere is provided by the careful selection of groups. Foreign participants who are selected have an interesting and original scenes and can make the audience feel and understand the temperament of its nation

Are you interested in where the events during the last SloFolk festival took place? Which foreign groups took part in it ali Which foreign groups ave presented themselves through Dolenjska region? Maybe you are interested in beautiful costumes that the groups brought with them? Do you want to know about the juicy details? Are you looking for general information concerning the festival? Contact details? Would you like to take part in the festival? Would you like to discover natural beauties of Slovenia or our culture? Then our web page is the right place to be!

Dostopnost